Flowchart: Alternate Process: 			                     
Text Box: 2013 - Contanu Constantin
"Elena Donici Cantacuzino" PucioasaȘcoala Gimnazială Nr. 4

Programul național pilot de tip ”Școala după școală”, pentru elevii până la clasa a VIII-a inclusiv

 

         Începând cu semestrul al II-lea al anului școlar 2020-2021, Ministerul Educației organizează și asigură desfășurarea Programului național pilot de tip „Școala după școală“, pentru elevii până la clasa a VIII-a inclusiv.

           Scopul principal al Programului este organizarea, în școlile cu clase de învățământ primar și gimnazial, de activități remediale, în vederea acordării de sprijin elevilor pentru formarea competențelor specifice, sporirea șanselor de succes școlar și de acces la niveluri superioare de educație și diminuarea riscului de părăsire timpurie a școlii.

¨  ORDIN Nr. 3.300/19.02.2021 privind aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Programului național pilot de tip „Școala după școală“, pentru elevii până la clasa a VIII-a inclusiv

 

 

 

 

 

PROGRAMUL ERASMUS+ , finanțat de Comisia Europeană prin Agenția Națională pentru Programe Comunitare în domeniul Educației și Formării Profesionale (ANPCDEFP)

 

Acțiunea-cheie 1. Mobilități în domeniul educației școlare:

    - proiectul de mobilitate ”Dezvoltăm școala pentru învățare digitală” (2015 - 2017)

Acțiunea-cheie 2. Cooperare pentru inovare și schimb de bune practici

¨ Parteneriate strategice pentru susținerea schimbului de bune practici (schimb interșcolar) - KA229:

- proiectul ”Developing Skills For A Brighter Future”(2018 - 2020)

- proiectul ”Well-Being — At The Heart of Every School”(2018 - 2021)

¨ Proiectul de parteneriat strategic între școli ”e-Management of multidisciplinary projects”  - eMM 4 Schools (2015 - 2017)

¨ Proiectul de parteneriat strategic între școli ”Emotional Competences in the school: Smile!” (2015 - 2017)

Programul INVĂȚARE PE TOT PARCURSUL VIEȚII, finanțat cu sprijinul Comisiei Europene prin Agenția Națională pentru Programe Comunitare în Domeniul Educației și Formării Profesionale (ANPCDEFP):


¨ Proiectul multilateral Comenius “School for Life” - SoLIFE (2010 - 2012)


¨ Proiectul multilateral Comenius ”Learning through developing interdisciplinary projects”-   LeaDeR-int (2012 - 2014)


¨ Școală gazdă pentru un Asistent Comenius - Alessandro Granieri din Italia (2012 - 2013)


Programul Discovery


Programul Peace Corps


Programul ”Școli și comunități în acțiune”


Proiectul de grant şcolar “EU.RO.JOC în timpul liber”


Proiectul “Îmi place să citesc”


Programul ISJ Dâmboviţa “Școală după școală”, derulat în cadrul proiectului POS DRU / 91/2.2/S/64110 cu titlul “Şcoli şi comunităţi în acţiune pentru prevenirea părăsirii timpurii a şcolii"  (2010 - 2013)


Proiectul “Dezvoltarea profesională a cadrelor didactice prin activităţi de mentorat”


Programe de consiliere individuală şi de grup