Flowchart: Alternate Process: 			                     
"Elena Donici Cantacuzino" PucioasaȘcoala Gimnazială Nr. 4

CONCURSURI ORGANIZATE DE ȘCOALĂ

¨ 16.11.2017 — Rezultate finale obținute la concursul de ocupare a unui post vacant de informatician și de bibliotecar din Școala Gimnazială Nr. 4 ”Elena Donici Cantacuzino”, Pucioasa

 

¨ 16.11.2017 — Rezultate obținute în urma probei practice din cadrul concursului de ocupare a unui post vacant de informatician și de bibliotecar  din Școala Gimnazială Nr. 4 ”Elena Donici Cantacuzino”, Pucioasa

 

¨ 15.11.2017 — Rezultate obținute în urma probei interviu din cadrul concursului de ocupare a unui post vacant de informatician și de bibliotecar  din Școala Gimnazială Nr. 4 ”Elena Donici Cantacuzino”, Pucioasa

 

¨ 15.11.2017 — Rezultate obținute la proba scrisă din cadrul concursului de ocupare a unui post vacant de informatician și de bibliotecar  din Școala Gimnazială Nr. 4 ”Elena Donici Cantacuzino”, Pucioasa

 

¨ 13.11.2017 — Rezultatele obținute la proba 1 în cadrul concursului pentru postul de informatician și de bibliotecar

 

¨ 17.10.2017 — Școala Gimnazială Nr. 4 ”Elena Donici Cantacuzino”, Pucioasa anunță scoaterea la concurs a următoarelor posturi vacante:

¨ 1 post de informatician —studii superioare (IA) , normă întreagă, perioadă nedeterminată;

¨ 1 post de bibliotecar studii medii sau superioare, normă întreagă, perioadă determinată.

Condițiile pentru participarea la concurs și calendarul de desfășurare a concursului pot fi consultate aici.

Modelul de certificat medical necesar înscrierii la concurs se descarcă de aici.

A se consulta Fișa de post BIBLIOTECAR - OMEN 3597/2014 (aici) și  Fișa de post INFORMATICIAN - OMEN 3597/2014 (aici).

Concurs pentru ocuparea unui post vacant de administrator financiar (S)

 

Documente solicitate pentru dosarul de concurs, condiții de participare la concurs, bibliografie, fișa cu atribuții specifice postului, calendarul detaliat al concursului (citește anunțul complet)

 

¨ 29.10.2020 - 11.11.2020—Depunerea dosarelor la secretariatul Școlii Gimnaziale Nr. 4 ”Elena Donici Cantacuzino”, între orele 9:00 și 12:00

¨ 11.11.2020, ora 12:00 — Termenul limită pentru depunerea dosarelor

¨ 12.11.2020 — Proba de selecție a dosarelor

¨ 19.11.2020, ora 10:00 — Proba scrisă (susținerea probei scrise la sediul școlii)

¨ 24.11.2020, ora 16:00 — Interviul (susținere la sediul școlii)

¨ 27.11.2020 — Afișarea rezultatelor finale

 

Toate probele de concurs se vor susține la sediul Școlii Gimnaziale Nr. 4 ”Elena Donici Cantacuzino”, din Str. Republicii, nr. 123, Pucioasa, Dâmbovița.

 

Se pot prezenta la următoarea probă de concurs numai candidații declarați admiși la proba precedentă.

 

¨ Rezultatele probei ”Selecția dosarelor de concurs” și anunț privind  susținerea probei scrise din 19.11.2020

¨ Rezultatele probei scrise din cadrul Concursului de ocupare a postului vacant de administrator financiar Școala Gimnazială   Nr. 4 ”Elena Donici Cantacuzino”

¨ Rezultate obținute la proba INTERVIU din cadrul Concursului de ocupare a postului vacant de administrator financiar Școala Gimnazială Nr. 4 ”Elena Donici Cantacuzino”

¨ Rezultate FINALE din cadrul Concursului de ocupare a postului vacant de administrator financiar Școala Gimnazială Nr. 4 ”Elena Donici Cantacuzino”

Concurs pentru ocuparea unui post vacant de administrator de patrimoniu,

contractual, pe perioadă nedeterminată

 

Documente solicitate pentru dosarul de concurs, condiții de participare la concurs, bibliografie, tematică, fișa cu atribuții specifice postului, calendarul detaliat al concursului (citește anunțul complet)

 

¨ 30.10.2020 - 12.11.2020—Depunerea dosarelor la secretariatul Școlii Gimnaziale Nr. 4 ”Elena Donici Cantacuzino”, între orele 9:00 și 12:00

¨ 12.11.2020, ora 12:00 — Termenul limită pentru depunerea dosarelor

¨ 16.11.2020 — Proba de selecție a dosarelor

¨ 20.11.2020, ora 10:00 — Proba scrisă (susținerea probei scrise la sediul școlii)

¨ 23.11.2020, ora 9:00 — Interviul (susținere la sediul școlii)

¨ 24.11.2020 — Afișarea rezultatelor finale

 

Toate probele de concurs se vor susține la sediul Școlii Gimnaziale Nr. 4 ”Elena Donici Cantacuzino”, din Str. Republicii, nr. 123, Pucioasa, Dâmbovița.

 

Se pot prezenta la următoarea probă de concurs numai candidații declarați admiși la proba precedentă.

 

¨ Rezultatele probei ”Selecția dosarelor de concurs” și anunț privind  susținerea probei scrise din 20.11.2020

¨ Rezultatele probei scrise din cadrul Concursului de ocupare a postului vacant de administrator de patrimoniu Școala Gimnazială Nr. 4 ”Elena Donici Cantacuzino”

¨ Rezultatele FINALE din cadrul Concursului de ocupare a postului vacant de administrator de patrimoniu Școala Gimnazială Nr. 4 ”Elena Donici Cantacuzino”

 

Concurs pentru ocuparea 2 posturi vacante de îngrijitor,

contractuale, pe perioadă nedeterminată

 

Documente solicitate pentru dosarul de concurs, condiții de participare la concurs, bibliografie, tematică, fișa cu atribuții specifice postului, calendarul detaliat al concursului (citește anunțul complet)

 

¨ 30.10.2020 - 12.11.2020—Depunerea dosarelor la secretariatul Școlii Gimnaziale Nr. 4 ”Elena Donici Cantacuzino”, între orele 9:00 și 12:00

¨ 12.11.2020, ora 12:00 — Termenul limită pentru depunerea dosarelor

¨ 16.11.2020 — Proba de selecție a dosarelor

¨ 20.11.2020, ora 12:00 — Proba scrisă (susținerea probei scrise la sediul școlii)

¨ 23.11.2020, ora 12:00 — Proba practică (susținere la sediul școlii)

¨ 24.11.2020 — Afișarea rezultatelor finale

 

Toate probele de concurs se vor susține la sediul Școlii Gimnaziale Nr. 4 ”Elena Donici Cantacuzino”, din Str. Republicii, nr. 123, Pucioasa, Dâmbovița.

 

Se pot prezenta la următoarea probă de concurs numai candidații declarați admiși la proba precedentă.

 

¨ Rezultatele probei ”Selecția dosarelor de concurs” și anunț privind  susținerea probei scrise din 20.11.2020

¨ Rezultatele probei scrise din cadrul Concursului de ocupare a 2 posturi vacante de îngrijitor Școala Gimnazială Nr. 4 ”Elena Donici Cantacuzino”

¨ Rezultate obținute la PROBA PRACTICĂ și REZULTATE FINALE din cadrul Concursului de ocupare a 2 posturi vacante de îngrijitor Școala Gimnazială Nr. 4 ”Elena Donici Cantacuzino”